انجام امور فضای سبز – خدمات فضای سبز

انجام امور فضای سبز خود را به ما بسپارید . خدمات فضای سبز به مجموعه ای از خدمات مانند طراحی فضای سبز ، اجرای فضای سبز و نگهداری فضای سبز گفته می شود. ما آماده انجام امور فضای سبز و خدمات فضای سبز از مرحله طراحی تا اجرا و نگهداری آن می باشیم .

گیاهان در معماری فضای سبز به عنوان مصالح طراحی قضای سبز و محوطه سازی و فضاسازی به کار گرفته می‌شوند. گیاهان می‌توانند با توجه به خصوصیت‌های خاص ناشی از شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری موثر در ساختن فضا سهیم باشند و فضای سبزی مناسب و زیبا را ایجاد نمایند، گیاهان در فضای سبز می‌توانند به صورت‌های دیوار‌، سقف و کف به کار گرفته شوند، وقتی گیاهان به صورت ردیفی و انبوه کاشته می‌شوند می‌توانند نقش دیواره را داشته باشند. سایه گستر درختان می‌توان جایگزین سقف شود و کف را نیز می‌توان توسط گیاهان ‌پوششی تعریف کرد.

در فضای سبز گیاهان می‌توانند به عنوان منابع، امر تفکیک بصری فضا‌ها را بر عهده داشته باشند و همچنین گیاهان می‌توانند منجر به تعریف فضاها شوند .

طراحی در فضای سبز ، فرایندی آگاهانه، خلاق و سازمان‌دهی شده می باشد که با ایجاد تغییرات فیزیکی در محیط و منظر ، منجر به خلق مکان‌هایی زیبا می شود. مکان‌ها ساختارهایی هستند که با تلفیق تجربیات گذشته و علم و تخصص طراح ، به وجود آمده و فضایی مناسب در ذهن بیننده شکل می دهند. یک طراح فضای سبز برای خلق چنین مکان‌هایی از عناصر گیاهی به عنوان المان‌های بصری استفاده می‌کند و در نهایت مکان‌های حسی قوی و مثبت که برخوردار از توانایی بر انگیختن تصاویر ذهنی مطلوب و قابلیت به خاطر سپاری در دوره‌های طولانی زمان هستند را طراحی می‌کند.

ایده پردازی یک مرحله خلاقانه در طراحی است و هر چند در یک لحظه به وجود می‌آید اما معمولاً به زمان طولانی برای درک موارد مختلف در ذهن نیاز دارد. معمولاً ایده‌های گوناگونی به ذهن طراح خطور می‌کند و تصمصیم گیری در مورد این که کدام ایده بسط و گسترش یابد، به توانایی طراح باز می‌گردد. ایده پردازی و تصمیمات در مورد انتخاب ایده‌ها، یک خلاقیت فردی است که نمی‌توان آن را به کسی آموزش داد.