اجرای فضای سبز

اجرای فضای سبز باید با در نظر گرفتن ضوابط و قوانین خاص و همچنین اصول زیبایی شناسی صورت گیرد.

اجرای فضای سبز و یا طراحی روف گاردن در محیط های گوناگون باعث ایجاد نشاط و زیبایی و همچنین بهبود وضعیت زیست محیطی می شود.

اجرای فضای سبز باید با توجه به موقعیت آب و هوا و جغرافیایی محل پروژه انجام شود ، برای مثال گلها و گیاهان سایه دوست در مکان هایی که آفتاب مستقیم نمی تابد کاشته شود و گل ها و گیاهان آفتاب دوست در محیط های آفتابی کاشته شود .

اجرای فضای سبز باید با در نظر گرفتن ترکیب رنگی گل ها و گیاهان و تنوع آنها در کنار هم طوری چیدمان و اجرا شود که منظره خوبی را پدیدار نموده و باعث لذت کاربران شود .

اجرای فضای سبز باید توسط افراد متخصص و با تجربه انجام شود تا نتیجه دلخواه کارفرما تامین گردد.

در اجرای فضای سبز باید انتخاب گل ها و گیاهان طوری انجام شود که هزینه ها مناسب و مقرون به صرفه باشد .

در اجرای فضای سبز کاربرد گل های متنوع و گیاهان مختلف باید به گونه ای باشد که در طول سال زیبایی خاصی به محیط پیرامونی القا نماید.

اجرای فضای سبز مزایای گوناگونی دارد از جمله اینکه اقلیم شهری را تحت تأثیر قرار داده و آنها را بهبود می بخشد ، در حال حاضر فرایندهای تراکم و تمرکز فعالیت ها در شهر ، آن چنان شهرها  را دگرگون کرده که مطالعات ناحیه ای شهرها ، به صورت مشخص و جدای از اقلیم ناحیهای بررسی میشود. آثار منفی که کاهش فضای سبز شهری بر اکولوژی شهری به ویژه در زمینههای اقلیم، هوا، خاک، آبهای زیرزمینی و جامعه حیوانی گذاشته ، چنان شدید است که عناصر سازنده آن را در محیط شهری به کلی دگرگون میکند. نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری، موضوعی است که بیش از هر چیز دیگر در شهرها و شهرسازی معاصر مورد توجه قرار گرفته است.

فضای سبز بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه‌های طبیعی یا مصنوعی آن، تحت استقرار درختان، درختپه‌ها، گل‌ها‌، چمن‌ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط‌، قوانین و تخصص‌های مرتبط به آن، برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی‌، حفظ‌، نگهداری یا احداث می‌شوند.

مجموعه گل بام آماده ارائه خدمات به متقاضیان در زمینه های زیر است :

اجرای فضای سبز

طراحی و اجرای فضای سبز باغ و ویلا

طراحی و اجرای فضای سبز هتل و مراکز اقامتی و تفریحی

طراحی و اجرای فضای سبز مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری

فروش گل و گیاه با قیمت مناسب