مهمترین عوامل موفقیت احداث گلخانه و کشت گلخانه ای درسایت گل بام

مجموعه گل بام آماده ارائه مشاوره راه اندازی گلخانه و فروش متریال و اجرای گلخانه مورد نظر شما می باشد ، برای راه اندازی و اجرای گلخانه با ما تماس بگیرید. در احداث گلخانه ، شرایط و امکانات مورد نیاز گلخانه را باید در نظر بگیریم ، برای موفقیت کامل احداث گلخانه به چند شرط اساسی در کشت گلخانه ای نیاز می باشد که در زیر به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

احتیاج به حضور مستمر:  فعالیت در گلخانه بسیار دقیق بوده و احتیاج به حضور مستمر شخص سرمایه گذار دارد. افرادی که بخواهند فقط با سرمایه گذاری به تولید کافی برسند و خود نظارت بر تولید نداشته باشند، موفقیت چندانی نخواهند داشت.

سیستم های گرم کننده: در اقلیم نیمه سرد و سردسیر احتیاج مبرم به سیستم های گرم کننده وجود دارد تا بتوان در فصل مورد نظر به تولید پرداخت.

در پاره ای از مناطق گرمسیر کشور، بدون سیستم گرمایشی می توان کشت انجام داد.

سیستم آبیاری قطره ای: استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاهش رطوبت هوای موجود در فضای گلخانه و کنترل دمای خاکی اثرات مثبتی دارد.

تهویه هوا : سیستم های مناسب جهت تهویه برای خروج رطوبت اضافی، نقش عمده ای در سلامت محصول خواهد داشت.

سیستم های خنک کننده : استفاده از سیستم های خنک کننده که در فصل گرم مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم های رطوبت ساز

شناخت و اطلاعات کافی در رابطه با گلخانه و گیاهان گلخانه ای

بهره گیری از کارشناسان و افراد با تجربه در امور گلخانه در دوره های ابتدایی

استفاده از امکانات لازم و بروز، جهت بهره برداری و عملکرد بهتر و مناسب

شناخت بازار مصرف و نیاز بازار

از مهم‌ترین دلایل اقتصادی برای کشت گلخانه می‌توان به افزایش تعداد برداشت‌ها در سال، افزایش برداشت محصول نسبت به سطح زیر کشت، تعیین زمان بهره برداری محصول و کاهش تعداد کارگران اشاره کرد.

اولین گام بعد از گرفتن مجوز، کاشت محصول است. برای کاشت گیاه دو روش وجود دارد. روش کاشت بذر که نوع سنتی کاشت است و روش کاشت نشاء.

آیا در حال حاضر با توجه به وضعیت بد اقتصادی و در آمدی افراد جامعه اگرکف هزینه تاسیس یک گلخانه را نداشته باشیم باید از هدف و آرزوی خود دست بکشیم؟

ما می‌توانیم با احداث گلخانه ای کوچک تر کم کم به هدف خود نزدیک شویم.

احداث یک گلخانه خانگی

اگرشما هم عاشق راه اندازی یک گلخانه هستید، اما سرمایه کافی برای تاسیس یک گلخانه بزرگ را ندارید برایتان یک پیشنهاد داریم: فضا‌های کنار افتاده‌ای مانند حیاط، پشت بام می‌تواند در این روش دارای صرفه اقتصادی برایتان باشد. به عنوان مثال فضای پشت بام منزلتان را برای راه اندازی یک گلخانه در نظر بگیرید.