علف هرز مدت دوام و روش کنترل علف های هرز

مدت زمان دوام علف هرز ، «دوره بحران رقابت آن ها با گیاه زراعی از جنبه های مهم رقابت محسوب می شود. در طول رویش گیاه زراعی دوره ای وجود دارد که نسبت به رقابت گیاهان هرز حساس و آسیب پذیرند و آن را دوره بحرانی می نامند.

گیاهان زراعی از نظر دوره بحرانی نسبت به رقابت علفهای هرز متفاوت می باشند در بیش تر آن ها وجود گیاهان هرز در اوایل دوره رویش ( تا حدود شش هفته ) خسارت زیادی به محصول وارد نکرده و گیاه زراعی می تواند وجود علف های  هرز را تحمل نماید ولی پس از گذشت این زمان حضور گیاهان هرز می تواند موجب کاهش تولید شود. کنترل موثر علف های هرزبستگی به تعداد و نوع گونه های آنها دارد آرایش بوته گیاهان زراعی و گیاهان هرز نیز در این رقابت موثرند گیاهانی که فواصل ردیف، و بوته های آن ها زیاد دور شد اولیه ی کندی دارند بیشتر مورد حمله علفهای هرز قرارمی گیرند.

برای مثال ذرت که رشد اولیه کندی دارد در مقابل رقابت ابتدایی علف هرز آسیب پذیر است توانایی گیاهان زراعی نسبت به تحمل تنش نیز از عوامل موثر در رقابت با گیاهان هرز است میزان تحمل با مقاومت گیاهان زراعی و علف هرز نسبت به تنش موجب غالب یا مغلوب شدن هریک از آنان می گردد.

در ادامه میخواهیم علفهای هرز را بر اساس طول دوره زندگی بررسی کنیم پس تا انتهای این مطالب همراه ما باشید!

علف های هرز یکساله : علفهای هرزی که طول زندگی خود را در یک فصل یا یکسال به پایان می رساند ومعمولاً توسط بذر تولید مثل می نمایند این دسته علف های هرز مطابق با فصل ظهور خود به علف های هنوز پاییزه، بهاره و تابستانه تقسیم بندی می شوند مانند سلم قره، تاج خروس وحشی ، سورف، خوفه، تاج ریزی،کیسه کشی ، یولاف و چادردار و غیره

علف های هرز دو ساله : این علف های هرز در سال اهل حیات خود جوانه زده یا سبز شده و اکثراً در یکی از اعضا و رویشی خود مواد غذایی ذخیره می سازند دور سال دیگر ساقه گل دهنده تشکیل داده و تولید مثل می کنند مانند برجی از علف های هرز خانواده پیازی و چتریان.

گیاهان یکساله و دو ساله معمولاً توسط دانه تکثیر می شوند.

علف های هرز چندساله (ذاتی) : این دسته علف های هرز با آنکه هر سال یک دوره حیات را طی می کنند ولی پس از تولید مثل از بین نرفته بلکه سال های متمادی به رشد و تکثیر خود ادامه می دهند.

این گیاهان بوسیله بذره استولون، ایزوم، غده و پیاز تکثیر می کنند هر ساله بخش فوقانی گیاه از بین می رود ولی در بهار رشد جدید آن ازبخش زیرزمینی گیاه شروع می شود مثل پیچک، نی، تیاق و غیره.

راه های کنترل و پیشگیری از توسعه علفهای هرز

در این روش ساده و مناسب بایستی سعی شود که از ورود علف های هرز و مستقر شدن آن ها در مزارع جلوگیری به عمل آید

1- استفاده از بزور مطمئن و تمیز و کشف بذر گیاهان زراعی که عاری از علف هرز باشد

2- جلوگیری کردن از تولید بذر بوسیله علفهای هرز موجود در مزرعه

3- استفاده از علوفه و غذاهای عادی از علفهای هرز برای تعلیف دام ها و طیور

4- تمیز کردن وسائل برداشت و ماشین آلات مختلف کشاورزی قبل از انتقال از مزارع آلوده به مزارع پاک

 5- لایروبی و تمیز کردن کانالهای آبیاری

6- جلوگیری از پخش کودهای دامی تازه در مزارع و نگهداری آن ها به مدت چند ماه تا کاملاً پوسیده شده و آنگاه مصرف گردد.

بدین ترتیب باید از کلیه اعمالی که ممکن است برای انتشار بذر علفهای هرز مناسب باشد اجتناب نمود تا از کاهش محصول و هزینه زیاد و آلودگی مزرعه به علف هرز جلوگیری گردد.

همکاران ما با تلاش فراوان سعی می کنند تا تمامی مطالب مورد نیاز شما را در قسمتهای مختلف سایت قرار دهند .

برای خرید گل و گیاه ، طراحی فضای سبز  و خرید کود و خرید خاک باغچه با ما تماس بگیرید.