علفهای هرز و راه های انتقال و انتشار آنها

علفهای هرز هیچ وسیله ای برای حرکت بجز رشد و توسعه آهسته اندام های  سبزینه ای خود ندارند مثل باد و آب و جانوران و انسان و غیره به سرعت منتشر شده و مناطق وسیعی را در مدت کوتاهی اشغال می کنند

انسان بیش از سایر عوامل در انتشار بذر علف های هرز موثر است مثلا در امریکا مقدار زیادی از علف های هرز اروپایی باعث ایجاد خسارت در مزارع آن ها می شود که با بعد مسافت وجود و اقیانوس ها فقط انسان عامل انتشار آن بوده است. و بخصوص با وسایل نقلیه سریع السیری که بشر در اختیار دارد میدان انتشار بسیار وسیع می باشد.

بعضی از بذرها از یک لایه چوب پنبه ای پوشیده شده اند که روی آب شناور می ماند و مسافت وسیعی را با آب طی می کنند کانال های آب رسانی عامل مهمی در انتقال علفها هستند و هر ساله توسط آبی که در جوی ها روان است میلیون ها بذر علف هرز به مزارع برده می شود.

باد نیز بذر علفهای هرز را بسادگی نقل مکان می دهد بعضی ازبذرها باله ها و زوائدی دارند که مانند چتر نجات مثل گل قاصد با اندک وزش باد تغییر مکان می دهند و بادهای قوی قادرند که بذر علف های هرز را بنقاط دور دست و حتی از روی دریاها عبور می دهند و در فواصل مختلف از محل گیاه به زمین اندازند.

همراه با بذرهای ناخالص گیاهان زراعی، گاهی اوقات نیز کشاورز با دست خود باعث آلودگی مزارع و انتشار علفهای هرز می شود.

کودهای آلی (کودهای تازه حیوانی که نپوسیده اند ) منبع مهم بذر علف های هرز محسوب می شوند.

و همچنین ماشین آلات کشاورزی می توانند ریشه و بذر علف ها را انتقال دهند بذرهای سنگین که بر روی زمین افتاده اند با خاک مخلوط شده و زمانی که خاک مرطوب می شود به وسیله چرخ ماشین کفش انسان و پای حیوانات به مناطق غیر آلوده به سادگی منتقل         می گردد. بذرهایی که دارای خار و قلاب یا چنگال و ریشک هستند این بذرها به مو و پشم حیوانات یا لباس انسان چسبیده و تا مسافت زیادی حمل و نقل می شوند.

دام های اهلی و وحشی که وجود آن ها به وجود علف بستگی دارد یکی از عوامل انتشار علف های هرز هستند. پرندگان بذرها را به نقاط دوردست محل نموده و باعث انتشار آن ها می شوند و همچنین کود پرندگانی که از دانه ها تغذیه می کنند نیز تاثیر در پراکنش علفهای هرز دارد و برای بعضی از بذرها عبور از معده یک جانور شرط لازم برای بهتر شدن آن ها است. آب های هرز ، لجن و زهکشی و غیره به کمک این موارد علفهای هرز پراکنش زیادی پیدا می کنند.