انواع کود ها – کود شیمیایی و کودهای آلی و حیوانی

کودها انواع مختلفی دارند، در این مطلب از سایت گل بام سعی داریم شما را با انواع مختلف کود آشنا نموده و توضیح مختصری نیز در مورد آنها ارایه نماییم.

کود های شیمیایی:

در اغلب مناطق کشاورزی جهت افزایش عملکرد محصولات و افزایش سود خالص یکی از ضروریات گردیده است . این کودها به عنوان مکمل عناصر غذایی قابل استفاده گیاه که بطور طبیعی در خاک وجود دارند مورد استفاده قرارمی گیرند.کودهای شیمیایی از انواع و اقسام مختلف به وسیله کارخانجات مختلف تهیه می شوند، شکل و رنگ آنها بسته به کارخانه سازنده و مواد بی اثری که در آنها به کار می رود متفاوت است. مصرف بیش از حد این کودها سبب کاهش عملکرد و آلودگی آب می گردد کودهای شیمیایی بیشتر حاوی عناصر ماکرو هستند، مصرف آنها در کشاورزی نمی تواند جایگزین کودهای طبیعی شود زیرا:

کودهای شیمیایی عموما عناصر کم مصرف را همراه ندارند در حالیکه اهمیت آنها کمتر از عناصر اصلی نیست.

کودهای ازته: ازت در بافت های گیاهی نقش حیاتی ایفا می کند. 4-1 % وزن خشک بافت های گیاهی از ازت تشکیل شده است بجز در مورد گیاهان لگومینوز عکس العمل گیاهان نسبت به کودهای ازته بیش از هر ماده غذایی دیگر است تخلیه ازت ازخاک بخوبی قابل تشخیص است گیاه ازت مورد نیاز خود رابه صورت نیترات( NO3) و آمونیوم NH4))  از خاک جذب می کند. بیشتر گیاهان زراعی بجز برنج در مراحل اولیه رشد و نمو خود ازت را به فرمNO3)) جذب می نمایند.

کودهای نیتروژن دار- نیتراتی:  نیترات سدیم، محتوی 16% نیتروژن خالص N))  نیترات کلسیم ، 5/15 % N

کودهای نیتروژن دار آمونیومی: این کود به صورت دانه های ریز کروی و سفید رنگ میباشد و بسیار جاذب الرطوبت است.به همین دلیل برای نگهداری آن از کیسه های پلاستیکی استفاده می شود و در جای خشک نگهداری می شود.

کودهای فسفاتی محلول در آب : (درخاک های قلیایی وخنثی استفاده می شوند درخاک های اسیدی به فسفات های آهن آلومینیوم غیرقابل جذب تبدیل می شوند)

کودهای فسفاتی محلول در اسید سیتریک: ، 14تا18 % P2O5، پودری به رنگ خاکستری تیره غنی از فسفات و آهک قابل جذب گیاه و به علت خواص قلیایی مناسب خاکهای اسیدی است، دی کلسیم فسفات 34 -39 % P2O5

کودهای الی: هر ماده الی که بوسیله میکروب ها قابل تجزیه باشد، می تواند به عنوان کود الی به کار رود ، مانند کود سبز و کود حیوانی .

کودهای حیوانی: مجموعه ای ازمواد بستری و فضولات دامی است که ازمحل تجمع دام و دامپروری ها بدست می آید.

کودسبز : یکی دیگر از راههای افزایش ماده آلی خاک، استفاده از کود سبز طی آیش فصلی می باشد. منظور از کودسبز، شخم زدن گیاه در خاک پس از رشد کافی و بدون برداشت محصول است.

برای خرید کود و خرید انواع گل و گیاه یا خرید خاک باغچه و روف گاردن با ما تماس بگیرید.