کود ها -توضیح کاربرد و روش استفاده کود

تعریف کود:

رشد گیاه  مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پر مصرف و کم مصرف در خاک است به همین علت موادی که برای بالا بردن حاصلخیزی خاک به زمین داده می شود تا رشد و نمو گیاهان را تقویت کند و عملکرد را زیاد نماید کود نامیده می شود .به عبارت دیگر، کود دادن یعنی تامین متعادل عناصر مورد نیاز رشد گیاه برای حصول حداکثر کیفیت وکمیت محصول که از طریق اضافه کردن مستقیم عناصری که کمبود آنها مشاهده می شود ، صورت می گیرد.

به نظر شما کود دادن به خاک لازم است؟  برای یافتن پاسخ های خود مطالب مارا بخوانید و از آنها به خوبی استفاده کنید.

همواره مقدار ماده ای که توسط گیاه اخذ می شود، ممکن است مورد نیاز آن نباشد ، این امکان هست که  عنصری در گیاه وجود نداشته باشد ولی لازم است به خاک اضافه شود ، ماده ای هم ممکن است در زمین وجود داشته باشد ولی در پیکره گیاه نباشد و نقش کاتالیزور داشته باشد و باعث جذب مواد دیگرگردد. دادن کود جبران از دست رفته ها است.

تمامی کودی که به خاک داده می شود جذب گیاه نمی گردد بلکه قسمت زیادی از آن بطرق مختلفی از دسترس گیاه خارج می شود. قسمتی از کود داده شده از خاک شسته شده و وارد آب زهکش و سرانجام آبهای زیر زمینی می شود. قسمتی دیگر بوسیله خاک، مواد آلی و میکروبها تثبیت می گردد. قسمتی نیز تجزیه گشته و از خاک خارج می گردد. باقی مانده کود به تدریج جذب گیاه می گردد.

در ادامه با مطالب سایت گل بام با ما همراه باشید تا با انواع کود ها و کاربرد هایشان بیشتر آشنا شوید.

عوامل موثر بر انتخاب کود مناسب:

کود انتخاب شده برای یک گیاه و یک ناحیه الزاما قابل توصیه برای یک گیاه یا ناحیه دیگر نیست.امروزه متوالیا ارقام جدید از گیاهان با قدرت تولیدی بیشتری جایگزین ارقام قبلی می شوند. همچنین روشهای تولید بهبود می یابند، بنابراین انتخاب کود در زمان و مکان ثبات نداشته و مستلزم تجدید نظر مداوم است. نوع، مقدار، زمان و روش کود دادن بایستی به نحوی انتخاب گردند که قسمت اعظم کود بصورت قابل جذب گیاه در خاک باقی مانده و تلفات کود (شستشو، تثبیت و تجزیه) در حداقل ممکن باشد،حال به برخی عوامل موثر بر انتخاب کود می پردازیم:

آب و هوا - نوع محصول- خاک.

انتخاب صحیح روش کود دادن در راندمان و اثربخشی کود نقش مهمی دارد به عنوان مثال برای آنکه تثبیت فسفر در خاک کمتر باشد می توان کود فسفره را بصورت یک نوار در زیر خاک قرار داد تا تمرکز کود زیاد و تماس آن با سطح ذرات خاک کمتر باشد از طرف دیگر کود فسفره بسرعت بصورت غیر محلول در می آید و مسافت زیادی را در خاک طی نمی کند. در صورتی که این کود فقط با لایه سطحی خاک مخلوط شود.  از دسترس ریشه گیاه خارج خواهد بود.

کود دادن هنگامی مقرون به صرفه است که نه تنها موجب افزایش عملکرد محصول گردد بلکه افزایش عملکرد حاصله از کل هزینه کود دهی بیشتر باشد.  بازده اقتصادی یک واحد زراعی مستلزم برنامه ریزی صحیح و هماهنگی تمام فعالیتهای زراعی است. قانون نقصان بازده در مورد کود نیز صادق است.

مصرف بی رویه و زیاد کود نه تنها برای گیاه ثمر نیست بلکه خساراتی نیز خواهد داشت. تجمع مقدار زیاد املاح در خاک به شوری خاک و عدم تعادل بین عناصر منجر خواهد گردید. هرگاه مقدار کود داده شده به خاک بیش از ظرفیت نگهدای خاک باشد کود مازاد بر ظرفیت خاک وارد آبهای زیر زمینی خواهد گردید. در صورتیکه مقدار کود داده شده به خاک نیز کم باشد حداکثر استفاده از سایر عوامل بعمل نخواهد آمدو توصیه نوع و میزان کود برای هر گیاه و هرناحیه بایستی با انجام آزمایشاتی به عمل آید.