احداث گلخانه – شرایط هوا و محیطی احداث گلخانه

احداث گلخانه نیاز به تحقیق در مورد گلخانه و دانستن شرایط لازم و اطلاع از ضوابط محیط احداث گلخانه دارد. یکی از مسایلی که برای احداث گلخانه باید به آن توجه شود ، شرایط لازم برای عبور و جریان مناسب هوا در گلخانه می باشد.

برای طراحی فضای سبز ، طراحی و اجرای روف گاردن و خرید گل و گیاه با ما تماس بگیرید.

جریان هوا در گلخانه

یکی از شرایط احداث گلخانه توجه گردش هوا در گلخانه است. وقتی که یک گیاه در معرض جریان هوای تازه درخارج از گلخانه باشد، هوای تازه در نزدیکی برگها تأمین شده و گیاه می‌تواند اکسیژن پس داده و از دی اکسید کربن تازه استفاده نماید.

تامین شرایط لازم برای جریان هوا به پایین نگه داشتن رطوبت نسبی و کنترل دما در گلخانه کمک می‌نماید.

در احداث گلخانه‌های تجاری به همه نیازمندیهای گل ها و گیاهان توجه می شود. در  احداث یک گلخانه تجاری هدف اصلی سود دهی است؛ برای رسیدن به این هدف، گلخانه باید از لحاظ تأمین شرایط محیطی مطلوب کارآمد باشد. نور و دمای گلخانه باید به طور سخت و جدی کنترل شود. اخیراً کامپیوترها برای چنین کنترل‌هایی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین وجود گازهای سمی و گرد و غبار در گلخانه ممکن است یک مشکل جدی باشد. این گازها شامل مونو اکسید کربن، اکسید نیتروژن و دی اکسید نیتروژن می‌باشند؛ که ممکن است از وسایل حرارتی متصاعد شوند.

کنترل شرایط محیطی گلخانه

در احداث گلخانه باید طوری عمل شود که شرایط محیطی قابل کنترل باشد.

فعالیتهای شیمیایی صورت گرفته در فرایند فتوسنتز گیاهان، مستقیماً متأثر از شرایط محیطی می‌باشد. فتوسنتز به عواملی مانند دما، شدت نور و وجود آب و مواد غذایی وابسته ‌است. تنفس گیاه نسبت به دمای محیطی متفاوت می‌باشد. محدوده دمایی توصیه شده برای بیشتر گیاهان گلخانه‌ای که منجر به بالاترین بازده فتوسنتزی می‌شود، چیزی بین ۵۰ تا ۸۵ درجه فارنهایت می‌باشد. بنابراین بدون توجه به اینکه گلخانه برای چه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید محیط آن کنترل شده باشد؛ این کار برای سلامت گیاهان گلخانه ضروری می‌باشد.