احداث گلخانه، انتخاب جهت گلخانه ، خدمات راه اندازی گلخانه

احداث گلخانه شرایط خاصی دارد. این مجموعه آماده احداث گلخانه و فروش تجهیزات آن به متقاضیان می باشد. جهت راه اندازی گلخانه و خرید تجهیزات گلخانه با ما تماس بگیرید.

قبل از احداث گلخانه باید بررسی و تحقیق در مورد گلخانه نمایید که مکانی که برای احداث گلخانه در نظرگرفته اید آیا مناسب این کار است یا خیر ؟ برای احداث گلخانه ابتدا در مورد گلخانه تحقیق نمایید که مکان احداث گلخانه دسترسی به منابع آب با کیفیت و کمیت مناسب را داشته باشد.

برای خرید و فروش گل و گیاه ، طراحی و اجرای روف گاردن و طراحی فضای سبز با ما تماس بگیرید.

مکان احداث گلخانه  باید از نظر اثرات محیطی مناسب باشد برای مثال جایی که دائما دارای آب و هوای نامساعد، بارانهای شدید، سایه ناشی از واقع شدن در دامنه شمالی کوههای بلند و یا درختان سر به فلک کشیده می‌باشد مناسب احداث گلخانه نیست. شدت نور یکی از عوامل تعیین کننده محسوب می‌گردد.

نوع محصولی که قرار است در گلخانه تولید نماییم، پس از مطالعه ابتدایی بازار داخلی و خارجی مشخص می‌گردد ، یعنی قبل از انتخاب نوع محصول گلخانه باید نیازهای بازار سنجیده شود و سپس بر اساس نیاز بازار محصول مناسبی تولید نماییم که در فروش آن دچار مشکل نشویم.

 قبل از احداث گلخانه، ابتدا بایستی تعیین کنند که چه محصولی تولید شود سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیمی مناسب آن محصول بگیرید (در نظر داشتن قوانین مربوط به زمین محدوده‌های شهری و احداث و بهره برداری از گلخانه‌ها و ...).

محل احداث گلخانه باید حتی الامکان مسطح باشد چرا که در صورت ناهمواری و شیبدار بودن، ایجاد یک گلخانه بزرگ با مشکلات و هزینه‌های زیادی برای تسطیح همراه خواهد بود.

انتخاب جهت گلخانه‌ها

در احداث گلخانه باید ابتدا در مورد گلخانه تحقیق نمایید و حتما به جهت گلخانه و انتخاب جهت مناسب گلخانه توجه ویژه ای داشته باشید. اسکلت گلخانه سایه ایجاد می‌کند و با توجه به زاویه تابش، این سایه‌ها متفاوت است لزوم توجه به این امر به ویژه در تولید زمستانه حایز اهمیت است چرا که تغییرات اندکی در درصد نور رسیده به گیاهان می‌تواند نقش بسزایی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد. موقعیت و محل احداث گلخانه باید به صورتی باشد که بیشترین مقدار نور را دریافت نماید. اولین انتخاب برای موقعیت و مکان احداث گلخانه به صورت نمای جنوبی یا جنوب شرقی می‌باشد. نور تمام روز بهترین شرایط را برای گیاه فراهم می‌کند. البته نور تابیده شده از جانب شرق، به هنگام صبح، برای گیاهان کافی می‌باشد. نور صبح بیشترین مطلوبیت را داراست، زیرا که به گیاهان اجازه داده می‌شود که فرایند تولید غذا را زودتر آغاز نمایند و این موضوع منجر به حداکثر رشد می‌شود. به طبع انتخابهای بعدی، نمای جنوب غربی و نمای غربی می‌باشد؛ چرا که دریافت نور دیرتر صورت می‌گیرد. نمای شمالی کمترین مطلوبیت را دارد و فقط برای گیاهانی که نور کمی احتیاج دارند مناسب می‌باشد.

در انتخاب مکان احداث گلخانه و جهت گلخانه توجه داشته باشید که درختان برگ ریز مانند افرا و بلوط می‌توانند به طور مؤثری از نور شدید بعدازظهر تابستانی بر روی گلخانه با ایجاد سایه بکاهند. البته باید توجه داشت که درختان در هنگام صبح، بر روی گلخانه سایه نیندازند. این درختان در زمستان اجازه می‌دهند که نور کافی به گلخانه برسد؛ چرا که در پاییز برگهای خود را از دست می‌دهند.

جهت راه اندازی گلخانه و خرید تجهیزات گلخانه با ما تماس بگیرید.