قهوه ای و خشک شدن درختان سوزنی برگ کامیس پاریس و کاج تویا و سرو لاوسون

در این مطلب به دلایل و علت قهوه ای و خشک شدن درختان سوزنی برگ از جمله کامیس پاریس و کاج تویا و سرو لاوسون می پردازیم ، همچنین توضیحاتی در زمینه پیشگیری و درمان قهوه ای و خشک شدن کامیس  پاریس و تویا و سوزنی برگ ها و سرو لاوسون نیز ارائه می نماییم.

تشخیص، علایم و اپیدمیولوژی قهوه ای شدن و خشکیدگی برگ ها و شاخه در کامیس پاریس ، کاج تویا  ، سرو لاوسون

قهوه ای شدن و خشکیدگی برگ ها و شاخه در کامیس پاریس ، کاج تویا ، سرو لاوسون و به طور کلی سوزنی برگ ها ، علایمی هستند که توسط Didymascella kabatina thujae Pestalotia funerea thujina ظاهر میشوند؛ این پاتوژنها موجب بروز علایمی مشابه شده و بهمین جهت یک جا به توضیح آنها می پردازیم. علایم ناشی از بیماری و آفت دیدی ماسلا توجینا روی برگ ها و شاخه های نزدیک به خاک به صورت قهوه ای مایل به قرمز با ظاهری نکروتیک ظاهر شده که بتدریج به تمام شاخه و برگ ها در کامیس پاریس ، کاج تویا  ، سرو لاوسون و سوزنی برگ ها سرایت نموده و آنها را می خشکاند. زیر بشره شاخه های آلوده ، مشاهده طاول های قهوه ای مایل به سیاه که اندامهای باردهی قارچ هستند ، قابل مشاهده می باشند. پایداری قارچ در محیط بصورت اسپورهای مقاوم است که در پاییز از طاول ها خارج میشوند؛ این اسپورها عامل آلودگی اولیه می باشند.

برای خرید گل و گیاه ، خرید لاوسون ، خرید کامیس پاریس و طراحی فضای سبز و طراحی روف گاردن با ما تماس بگیرید.

قهوه ای شدن و خشکیدگی برگ ها و شاخه در کامیس پاریس ، کاج تویا  ، سرو لاوسون و به طور کلی سوزنی برگ ها دلایل و علت های مختلفی دارند ، رطوبت بالا ، شرایط مطلوبی برای تولید اسپورها است ، هیچوقت آب لوله کشی که دارای املاح است را روی برگ کامیس پاریس یا سرو لاوسون و سوزنی برگ ها نریزید ، زیرا عامل بیماری است ، بنظر نمی آید که درجه حرارت نقشی در اسپور زایی داشته باشد. در زمستان علایم ناشی از پستالوتیوپسیس فیونرا روی شاخه و برگ های پایینی ابتدا سبز کمرنگ، سپس بتدریج زرد و سرآخر قهوه ای شده و در نهایت می.خشکند در بهار بعدی تقریباً همه میزبانان بیمار می میرند؛ در موارد دیگر فقط بخش بیمار خشک شده و بدینصورت صدمه جدی به ظاهر میزبان می زند.

علایم همچنین در محل اتصال شاخه ها به تنه در کامیس  پاریس و لاوسون و سوزنی برگ ها ظاهر شده و بصورت نکروز قهوه ای مایل به قرمز قابل مشاهده می باشد ، در پی قطع شاخه های مذکور رنگ آجری آنها با قوام فیبری قابل رویت است و از بیماری کانکر شاخه ناشی از حمله corineum که قوام نرم و خمیری ( به  دلیل تولید صمغ توسط میزبان ) دارد قابل تشخیص است. در فصل بهار روی میزبان های مرده ، اندامهای باردهی قارچ یعنی آسروول ها توام با مواد مترشحه سیاه رنگ بچشم می خورند .

پستالوتیوپسیس فیونرا که خصوصیات ساپروفیتی دارد به گیاهانی حمله می کند که تحت استرس ناشی از سرما ، آبیاری بی رویه ، حمله  حشرات ، شرایط خاک و محیط قرار گرفته اند آلودگی اغلب در فصل پاییز رخ می دهد.

برای خرید گل و گیاه ، خرید لاوسون ، خرید کامیس پاریس و طراحی فضای سبز و طراحی روف گاردن با ما تماس بگیرید.

قارچ  kabatina thujae علایمی مشابه pestalotiopsis funereaa موجب می شود با این تفاوت که موجب تشکیل کانکر (شکاف) شاخه ها یا خشکیدگی شاخه ها در تمام سطح تاج می شود . قارچ Kabatina thujae اغلب تنهایی عمل نمی کند ، بیشتر همراه با قارچ های phomopsis. Pestalotiopsis. Coniothyrium حمله می کند. رخنه پاتوژنهای مذکور از راه زخم است و از آنجائیکه پاتوژنهای ثانویه هستند به گیاهان (میزبان) ضعیف شده توسط عوامل مختلف حمله می کنند .

پیشگیری و درمان قهوه ای شدن و خشک شدن سوزنی برگ ها از جمله کامیس پاریس ، سرو لاوسون و کاج تویا

کنترل این پاتوژنها از نوع زراعی و شیمیایی است ، کنترل زراعی شامل انتخاب گیاهان مقاوم بعنوان مثال گونه Thuja Standishii برای pestalotiopsis می باشد ، تهویه هوای شاخ و برگ های میزبان جهت کاهش رطوبت ضروری است . تهیه قلمه از گیاهان مادر سالم و بالغ توصیه میگردد ، از بین بردن گیاهان آلوده حائز اهمیت است. به نیازهای محیط و خاک بویژه PH توجه شود؛ از هرس در هنگام بارش باران و رطوبت زیاد محیط خودداری شود؛ زیرا این قارچها در شرایط رطوبت بالا از زخمها به میزبان نفوذ می کنند ، کوددهی متعادل توصیه می گردد؛ از کوددهی بی رویه و آبیاری بارانی خودداری شود ، از نقطه نظر کنترل  شیمیایی ، ضدعفونی بذر توسط سموم پیشنهاد میگردد ، در گلخانه ، نهالستان و غیره سمپاشی گیاهان هر پانزده روز از مرداد تا آخر مهر توسط سموم توصیه میشود ، سموم گروه ترییازول مانند بیترتانول تریادیمفون و سیپروکونازول بصورت متناوب با بنومیل و برخی سموم تماسی مانند سموم حاوی مس و زیرام پیشنهاد می گردد ، زیرام همراه با بنومیل علیه قارچ kabatina اثر خوبی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از مطلب بیماری و درمان آفات سرو لاوسون – آفت قارچ لاوسن خشک شدن و قهوه ای شدن و بیماری قارچی کاج لاوسون و یا مطالب مفید و مشابه دیگر این سایت که در زمینه آفات سوزنی برگ ها مانند کامیس پاریس ارائه شده مانند مطلب علت قهوه ای شدن برگ های کامیس پاریس و خشک شدن کامیس پاریس و روش درمان کامیس پاریس بازدید نمایید .

برای خرید گل و گیاه ، خرید لاوسون ، خرید کامیس پاریس و طراحی فضای سبز و طراحی روف گاردن با ما تماس بگیرید.